Tất cả tin tức

Tin tức

Thuốc diệt Mối PMC 90

Thành phần chính là: Na2SiF3, CuSO4, HBO Ưu điểm : Diệt mối thông qua con đường sinh hóa lây nhiễm trong quá trình tìm kiến ăn ...