Tất cả tin tức

Tin tức

Tại sao mối ăn gỗ?

TẠI SAO MỐI ĂN GỖ Chủ nhà có thể sợ một số loài gây hại, nhưng mối là loại côn trùng gây hại nhiều h...
Tin tức

Hướng dẫn cách đặt hộp nhử mối

Hướng dẫn cách đặt hộp nhử mối Hộp nhử mối gồm các miếng gỗ thông có tẩm chất dẫn dụ để nhử mối thợ xuất hiện nhiều, tập...